Give Back

Voor de oprichters is DZJING de verwezenlijking van een droom. Een bedrijf oprichten om een passie te kunnen delen met een groter publiek is een voorrecht dat niet aan iedereen gegeven is. Dromen zijn mooier als je ze deelt. DZJING werkt hiervoor samen met organisaties die een positief verschil maken in de gemeenschap.

DZJING steunt Avalympics

Sinds 1988 biedt AVALYMPICS vzw kinderen, jongeren en volwassen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornissen de mogelijkheid om actief een sport naar eigen keuze te beoefenen.

AVALYMPICS streeft ernaar om in elke sporttak samen te werken met een valide sportclub.

AVALYMPICS steunt volledig op de inzet van vrijwilligers. Heden worden 15 sporttakken aangeboden.

DZJING kijkt ernaar uit om Avalympics in hun project te steunen.     

Vindt u nog geen verkooppunt in uw buurt, bestel dan via onze webshop en doneer 1 euro per bestelling aan Avalympics.

Website: www.avalympics.be

Facebook: @avalympics.vzw

Instagram: avalympics